Studnie depresyjne

Studnie depresyjne stosuje się tam gdzie wysoki poziom wód gruntowych utrudnia prace budowlane. Umieszczane są w nich pompy głębinowe, które dzięki osuszeniu terenu, przez powstanie leju depresyjego, umożliwiają wykonywanie budowy.
Studniarstwo studnie depresyjne