Odwierty pod mikropale

Metoda wykonania mikropali polega na wierceniu świdrem ślimakowym otworu, którego średnica wynosi 300mm. Następnie wypełnienia się go zaprawą lub zaczynem cementowym, a dalej wprowadza się zbrojenie z rurkami iniekcyjnymi mającymi zawory zwrotne i formuje się buławę. Buława nośna mikropala jest formowana przy pomocy iniekcji wysokociśnieniowej dopiero po związaniu zaczynu osłonowego.
Odwierty pod mikropale