HYDROWIERT
Zakład Wiertnictwa Studziennego
Lech Bodziachowski

42-200 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 4
34 365 23 32
601 44 75 68
studnie głębinowe
studnie depresyjne
studnie chłonne
Studnie depresyjne

studnie depresyjne

Studnie depresyjne stosuje się tam gdzie wysoki poziom wód gruntowych utrudnia prace budowlane. Umieszczane są w nich pompy głębinowe, które dzięki osuszeniu terenu, przez powstanie leju depresyjego, umożliwiają wykonywanie budowy.