HYDROWIERT
Zakład Wiertnictwa Studziennego
Lech Bodziachowski

42-200 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 4
34 365 23 32
601 44 75 68
studnie głębinowe
studnie depresyjne
studnie chłonne
Odwierty pod mikropale

odwierty pod mikropale

Metoda wykonania mikropali polega na wierceniu świdrem ślimakowym otworu, którego średnica wynosi 300mm. Następnie wypełnienia się go zaprawą lub zaczynem cementowym, a dalej wprowadza się zbrojenie z rurkami iniekcyjnymi mającymi zawory zwrotne i formuje się buławę. Buława nośna mikropala jest formowana przy pomocy iniekcji wysokociśnieniowej dopiero po związaniu zaczynu osłonowego.